Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych Klientów, dlatego ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji do minimum wymaganego do prowadzenia sprzedaży kursów online poprzez Portal internetowy oraz świadczenia usług dostępu do kursów na wysokim poziomie. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym serwisie zasadami zbierania i rozpowszechniania informacji o Klientach. Pastwa dane będziemy przetwarzać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą polityką ochrony prywatności Państwa danych, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@akademiaatma.com

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ATMA AKADEMIA AJURWEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej Administrator), pod adresem: ul. Piracka 3, 75-156 Bobolin.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: info@akademiaatma.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Piracka 3, 75-156 Bobolin.


Jakie dane zbieramy

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy.

Klient ma możliwość korzystania z usług dostępu oraz pobierania zasobów anonimowo lub z użyciem pseudonimu.

Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności naszego portalu, Klient musi się zarejestrować, podając swoje imię, nazwisko adres e-mail oraz hasło. Podczas zakładania Konta Klienta koniecznego do dokonywania opłat za korzystanie z kursów w Portalu będziemy prosili dodatkowo o podanie danych adresowych. Dane te będą używane do wystawienia faktury.

Ponadto podczas każdej wizyty Klienta na stronach internetowych portalu automatycznie zbierane są dane takie jak jego adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Nasza strona internetowa wykorzystuje również pliki cookies, służące identyfikacji przeglądarki Klienta. Zgoda na korzystanie z plików cookies jest niezbędna do prawidłowego działania platformy, w szczególności w procesie logowania i składania zamówień. Pliki cookies są również wykorzystywane do zbierania danych statystycznych. Pliki cookies nigdy nie służą do przechowywania danych osobowych. Klient korzystając z portalu może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies" w swojej przeglądarce internetowej, usuwając umieszczone pliki "cookies" oraz zezwalając, ograniczając lub blokując możliwość przechowywania plików "cookies" na urządzeniu Klienta.

Jak wykorzystujemy dane

Niektóre czynności z zakresu przetwarzania danych mogą zostać powierzone osobom trzecim na podstawie odrębnej umowy. Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, pośrednicy płatności internetowych, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Administrator przetwarza udostępnione przez Klienta kategorie danych w celach związanych z zawarciem, realizacją i rozliczeniem Umowy dostępu do Produktów. Państwa dane przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązków archiwizacji dokumentacji wynikających z przepisów prawa.

Administrator jest w posiadaniu danych eksploatacyjnych Klientów, przechowywanych przez czas, jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji, są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia usług.

Administrator nie przetwarza danych innych niż podane przez Klienta przy zakładaniu konta Klienta i wypełniania formularza podczas składania zamówienia w Portalu. 

Dane Klienta mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy, wyłącznie za zgodą tego Klienta. Adres e-mail wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Administrator zobowiązuje się do nie przesyłania treści o charakterze bezprawnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

W oparciu o Państwa dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przetwarzamy dane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania tej Umowy przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

W jaki sposób można zmienić dane?

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. Może samodzielnie zmienić swoje dane (hasło i adres e-mail), logując się do portalu i klikając zakładkę „Profil > Moje dane”. 

Państwa prawa 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem.

Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Portalu.

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami
i najlepszymi ofertami

Dziękujemy!
Twój adres e-mail został zapisany na naszej liście subskrybentów.

Gwarantujemy wyłącznie wartościową treść.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.

Logowanie

Podany adres e-mail lub hasło nie są prawidłowe

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się